تبلیغات
زعفران نیوز کرمان(گلزار) - استاندارد HACCP
زعفران نیوز کرمان(گلزار)

HACCP ،(Hazard Analysis of Critical Control Point) اسـتاندارد سیـستم مدیریت كیفیت در صنایع غذایی می باشـد، كه با ارزیابی بروز خطا و تعیین نقاط بحرانی و ایـجاد سیستم كنترلی در فرآیند تولید مواد غذایی از تهـیه مواد اولیه تا مصرف توسط مشتری از افت سطح كیفیت محصول به نحو برنامه ریزی شده جلوگیری می نماید، تا تضـمین نماید كه مصرف محصول هیچگونه خطری برای مصرف كننده به همراه ندارد.
هدف از تدوین این استاندارد ارائه راهنمایی برای استقرار سیستم تجزیه و تحلیل خطرات و نقاط كنترل بحرانی از مرحله برداشت تا بسته بندی نهایی این محصول ارزشمند می باشد.
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 7 بهمن 1388 توسط hamid vafae
سایت تبادل لینک خودکار