تبلیغات
زعفران نیوز کرمان(گلزار) - فرآوری
زعفران نیوز کرمان(گلزار)فرآوری:
شامل كلیه عملیات پس از برداشت گل زعفران است كه بر روی زعفران انجام می پذیرد تا زعفران تجاری و مطابق با سلیقه و نیاز مصرف كننده نهایی تولید شود.

فرآوری زعفران شامل مراحل زیر می باشد كه به اختصار در صفحات بعدی توضیح داده می شوند:
1- برداشت
2- جابجایی و ترابری
3- جداسازی كلاله از سایر قسمتهای گل
4- خشك كردن زعفران
5- نگهداری زعفران
6- دریافت زعفران در كارگاه بسته بندی
7- نمونه برداری و آزمون
8- جداسازی و سورت
9- توزین
10- بسته بندی
11- نمونه برداری و آزمون محصول نایی
12- فروش
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 6 مهر 1389 توسط hamid vafae
سایت تبادل لینک خودکار